tirsdag 8. mai 2007

Arbeidsledigheten synker

I perioden 1. januar - 31. mars 2007 var arbeidsledigheten i Tsjekkia 6,1 %, dvs. lavest på åtte år.
Situasjonen er immidlertid ikke lik i hele landet - mot 2,8 % i Praha fins det over 11 % arbeidsløse i Nordøst-Tsjekkia. Generelt gir lav arbeidsledighet mulighet til lønnsøkning, særlig hos kvalifiserte arbeidere i maskin- og bilindustri. (HN)