torsdag 30. juni 2011

20 år uten russiske soldater

Leonid Breznev satte stopp på Praha-våren onsdag 21. august 1968 med å ha sendt over en halv million soldater til Tsjekkoslovakia. I juni 1991 ble vi endelig kvitt dem.
Før 1968 var Tsjekkoslovakia det eneste kommunistiske land i Europa uten sovjetiske soldater; storebrorens besetninger var ellers strategisk plassert i alle europeiske stater som tilhørte Sovjetunionens interesseområde. les mer »

Stadig flere imot EUR

Som et nytt medlem av EU i 2004 har Tsjekkia forpliktet seg til å innføre EUR i fremtiden. Det har ikke ennå skjedd og vi bruker fortsatt vår egen valuta, CZK (tsjekkisk krone).
Ifølge meningsmålingen er stadig flere tsjekkere imot - vil ikke ha den europeiske valutaen i landet sitt. For ett år siden svarte 55 % av befolkningen NEI på spørsmålet om de ønsket å innføre EUR i Tsjekkia, mens i år er det allerede 75 % imot. les mer »