torsdag 30. juni 2011

20 år uten russiske soldater

Leonid Breznev satte stopp på Praha-våren onsdag 21. august 1968 med å ha sendt over en halv million soldater til Tsjekkoslovakia. I juni 1991 ble vi endelig kvitt dem.
Før 1968 var Tsjekkoslovakia det eneste kommunistiske land i Europa uten sovjetiske soldater; storebrorens besetninger var ellers strategisk plassert i alle europeiske stater som tilhørte Sovjetunionens interesseområde.