tirsdag 19. juni 2007

Baby boom i Tsjekkia

Disse måneder fødes det i landet like mye som i fjor - etter at på 1990-årene ble det født ca 80.000 barn hvert år, nå for tiden er tallet over 100.000 barn.
Årsaken er at 1970-generasjonen er voksen og får barn. Etter det misslykkede forsøk på et bedre politisk system i 1968 ble folk "bestukket" med massiv pengestøtte til familier med små barn som resulterte i ekstremt mange nyfødte barn på 1970-tallet. (HN)