søndag 5. august 2007

Jiří Šedivý til NATO

NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer skal få en varamann fra Praha - tidligere tsjekkiske forsvarsminister Jiří Šedivý (44).
Šedivý viste seg å være den beste kandidaten av over 20 interesserte; hele prosedyren tok seks måneder. Han skal overta stillingen i september og blir en av i alt seks varamenn; Šedivý skal ha ansvar for forsvarspolitikk og planlegging. (CTK)