søndag 28. oktober 2007

Norske penger til tsjekkisk kultur

Norge hjelper nye EU-medlemmer med sine penger, mesteparten brukes på kulturprosjekter. Tsjekkia får i perioden 2004 - 2009 i alt 111 mill. euro.
En million euro har Najsonalbiblioteket fått og skal bruke dem til å redde verdifulle førsteutgaver av mange bøker - originaler fra 1900-tallet. En del norske penger (70 mill. euro) har også friluftsmuseum i Rožnov fått til restaurering av bygninger og utvidelsen av museet. (HN)