søndag 16. november 2008

Lengre levetid i Tsjekkia

Ifølge statistisk sentralbyrå øker levealderen i Tsjekkia mest i Europa: med fem år i perioden 1989 - 2007.
Fortsatt lever kvinner ca 6 år lengre enn menn.