onsdag 10. desember 2008

Finanskrisen har nådd Tsjekkia

og arbeidsledigheten øker - foreløpig til 5 %. Eksport synker - særlig biler - og flere bedrifter går konkurs.
Mange eksperter mener at det at vi fortsatt har vår egen valuta, og ikke euro, gjør situasjonen bedre.