søndag 8. mars 2009

15. mars 1939 - 70 år

En svart dato for oss - den 15. mars 1939 ble Tsjekkia okkupert av Tyskland, "Protektorat Böhmen und Mähren" ble etablert.
Den tsjekkiske staten ble i form av Tsjekkoslovakia gjenopprettet i 1918. I september 1938 mistet vi Sudetenland som følge av München-avtalen; et par måneder senere sluttet republikken å eksistere helt.