lørdag 9. mai 2009

laks i Tsjekkia

Visste du at også i Tsjekkia fins laks?
Siden 1998 har 2,4 mill. lakseyngel blitt satt ut i tsjekkiske elver, de siste 200.000 denne uken. Hele prosjektet er vellykket: i flere elver i Tsjekkia er voksen laks allerede observert.