lørdag 4. juli 2009

oversvømmelser i Tsjekkia

De siste dager ble enkelte steder i Tsjekkia rammet av kraftige oversvømmelser.
Usedvanlig intens nedbør, ofte med tordenvær, var årsaken av at vannet i mange små lokale elver og bekker mange steder i landet gikk over breddene. Følgene er tragiske: 14 menneskeliv; skader på bygninger, broer, veier o.l. utgjør milliarder tsjekkiske kroner.