torsdag 10. juni 2010

værgudene leker med Tsjekkia

I det siste har vi opplevd litt ekstremt vær.
Både i mai og de første dagene i juni ble mange steder i landet hardt rammet av flom, disse dager får vi usedvanlig høy temperatur - over 30 grader. Samtidig er det fortsatt fare for lokale oversvømmelser.