torsdag 19. mai 2011

RFE på tsjekkisk: 60 år

I mai 1951 startet Radio Free Europa sin sending på tsjekkisk; redaksjonen satt først i USA, men flyttet snart til München.
Flere generasjoner av fremragende tsjekkiske journalister, forfattere og andre personligheter, alle flyktninger fra det kommunistiske Tsjekkoslovakia, har i løpet av årene jobbet der og orientert folk hjemme om verden på den andre siden av jernteppet.