mandag 31. oktober 2011

Upopulært å lese

Hver femte elev på grunnskolen syns at det å lese bøker er bortkastet tid.
Jo eldre elever, desto verre - hvert tredje barn leser kun når det er absolutt nødvendig, og for tyve prosent av elevene er det vanskelig å lese hele boka. Derimot liker 45 pst. barn å få en bok som gave og hvert tredje barn leser hver dag.
(Totalt 208 skoler og 6.123 elever i Tsjekkia ble etterforsket.)