mandag 14. november 2011

dyrehagen i Praha 80 år

Historien til Prahas zoo begynte for lenge siden, i 1880-årene, men først i 1931 ble dyrehagen i Praha åpnet for første besøkende.
I år lever det over fire tusen dyr i zoo´en, mange av dem representerer dyrarter som står i fare for å dø ut i den frie naturen.