søndag 11. mars 2012

Mangel på egg

For ikke så lenge siden opplevde Norge mangel på smør, nå er det Tsjekkia sin tur - bare at krisen ikke gjelder smør, men egg.
Årsaken er synkende eggproduksjon i flere EU-land, fordi mange produsenter har ikke ennå oppfylt EUs nye direktiv om større hønsebur. Tsjekkiske hønsefarmer har tidsnok skaffet seg rette bur, men etterspørsel etter egg er større enn landets produksjon.