søndag 20. mai 2012

Nordens år på tsjekkisk radio

Hele året 2012 er viet Norden og nordisk kultur på tsjekkisk radio.
Radiostasjon Vltava, fokusert på det kresne og kulturinteresserte publikum, sender i hele året 2012 mange programmer som på en eller annen måte forholder seg til Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark. Sendingenes spektrum er bredt - natur, historie, vitenskap, samfunn, store navn, litteratur og drama, alle typer musikk m.m.