tirsdag 14. mai 2013

tsjekkisk kringkasting 90 år

Den 18. mai 1923 kl. 20.15 startet kringkastingen sin sending i Tsjekkoslovakia.
Dermed ble landet vårt det neste i Europa etter Storbritannia med regelmessig radiosending. Fjernsyn fikk vi 30 år senere, i 1953.