torsdag 17. oktober 2013

43 kg brød per tsjekker per år

Ifølge tsjekkisk SSB spiser hver tsjekker 43 kg brød i året.
Brødforbruket har gått litt opp de siste årene. Pris på 1 kg brød er i gjennomsnitt ca 24 CZK (ca 8 kr.), dvs. den åttende laveste i EU. I motsetning til norsk brød må hans tsjekkiske bror inneholde karve som gir brødet typisk smak.