søndag 1. desember 2013

800 000 biler pr. år selges i Tsjekkia

Syns du det er for mye i et land med 10 mill. innbyggere? Kanskje, men det er snakk om minibiler, metallmodeller i målestokk maks. 1 : 18.
Fabrikken ABREX produserer for det meste ŠKODA-modeller, både av historiske (fra 1905), nyere og samtidsbiler, og selger først og fremst på hjemmemarkedet.