søndag 12. januar 2014

James Bond, koden 007 og Tsjekkia

Visste du at den berømte koden 007 ble første gang brukt i Praha?
Kodens opphavsmann var engelsk alkymist John Dee (*1527). På slutten av 1500-tallet virket han i noen år i Tsjekkia, derav en viss tid ved hoffet i Praha. Og nettopp herfra pleide han å sende hemmelige rapporter til sin dronning Elizabeth I., merket med "007". Koden betydde ikke signatur eller agentens posisjon i en rekkefølge, men "kun for dine øyne" og de to nullene (øyne) ble tegnet inne i syvtallets vinkel. Ian Fleming fant koden interessant og brukte den i 1952 som identifikasjon av sin helt James Bond.