fredag 9. oktober 2015

Astronomisk klokke i Praha fullført for 605 år siden

Om du har vært i Praha, har du sikkert sett den astronomiske klokken på rådhustårnet i Gamlebyen.
Uret nevnes skriftlig første gang den 9. oktober 1410; den dagen ble klokken fullført. Senere ble dette fascinerende uret flere ganger forbedret, de viktigste endringene er fra 1490.