onsdag 28. februar 2007

3,5 millioner personbiler

har tsjekkere kjøpt seg i perioden 1993 - 2006, derav halvparten var nye biler, halvparten brukte. Tsjekkia har 10 millioner innbyggere. (CTK)