onsdag 28. februar 2007

Hotell SAS Radisson

tidligere Alcron, ble bygd 1932 som et av Prahas beste og mest moderne hoteller. Teknisk utstyr var meget avansert: fire personheiser, oppvaskmaskin, undergrunnsgarasjer, automatisk slukkingsinnrettning o.l. På taket fantes det hotellavdeling for hunder. Den første hotellboka fra 1932 - 39 oppbevares på hotellet. (HN)