torsdag 6. mars 2008

Gamlebyens rådhus skal gjenoppbygges?

Du som har vært i Praha husker sikkert rådhustårnet med den astronomiske klokken, en del av Gamlebyens rådhus. Du har kanskje også lagt merke til en tomt bak tårnet med trær og enkle boder. Muligens skal det snart bygges der.
I mai 1945 mistet byen den delen av rådhuset som ble bygd i 1850. Siden har flere prosjekter blitt vurdert men uten resultat. Nå skal et utvalg diskutere på nytt hvilken løsning som hadde vært best for området. (HN)