lørdag 19. april 2008

Tsjekkiske kronjuveler stilles ut


Praha-borgen, Vladislavssalen, 19. april - 29. april 2008
Tsjekkias største skatt, kronjuvelene, ble laget på 1300-tallet, da kong Karel IV. skulle krones. De vises til publikum kun ved spesielle anledninger; i det siste omtrent hvert femte år og hver gang bare noen få dager. Denne gangen skjer det i anledning av at det er 90 år siden Tsjekkoslovakia ble etablert som en suveren stat.