onsdag 2. april 2008

Vil du ha et adelsslott?

Takket være landets historie fins i Tsjekkia mange ledige adelsslott. En del av dem står nå til disposisjon og kan kjøpes.
Ifølge eiendomsmeglere tilbys nå i hele landet ca 130 slott / borger - tidligere adelsresidenser. Prisene varierer fra 625.000 kr. til 22 mill. kr., men kjøperen må regne med mer kostnader til restaurering. Slottene brukes så enten kun som privat oppholdssted eller åpnes delvis for publikum (omvisninger, bryllup, hotell). (HN)