lørdag 10. oktober 2009

Obama, Nobelprisen og radar

Ja, det var en stor overraskelse her i Tsjekkia og, fredag 9. oktober.
Noen prøver å se den positive siden av saken og sier at minst én av Obamas avgjørelser rettferdiggjør årets Nobelprisutdeling: det å ha avlyst det planlagte radarskjold i Tsjekkia. Mange av oss liker nemlig ikke å ha fremmede soldater i vårt land, uansett hvor de kommer fra.