onsdag 14. oktober 2009

Václav Klaus under stort press

Tsjekkias president Vaclav Klaus er kjent for sin motstand mot måten EU blir styrt, særlig mot Lisboa-traktaten. Nå, etter JA i Irland og Polen, blir han den siste og eneste som ikke har lyst til å signere dokumentet; hans viktigste argument er det at Lisboa-traktaten tar en del av landets suverenitet og at dette er i strid med Tsjekkias grunnlov.
For sine holdninger har Klaus lenge blitt utsatt for et enormt press fra EUs side, særlig Tyskland og Frankrike. Brussel bruker alle mulige metoder for å få ham til å signere.
Hvorfor minner dette så mye om tiden da det var Moskva som alltid hadde rett?