lørdag 15. januar 2011

januar 2011: oversvømmelser

I hele desember måned 2010 fikk vi masse snø og en hvit jul. I januar derimot ble det usedvanlig varmt - opptil 10 grader - og det regnet, noe som resulterte i oversvømmelser på flere steder i Tsjekkia.
Båttrafikken i Praha ble stanset, den gamle møllekanalen Certovka på Lillesiden stengt.