søndag 13. februar 2011

turisttrafikken i Tsjekkia

I året 2010 kom 6,34 millioner utenlandske turister til Tsjekkia, de fleste til Praha. Det er Tyskland som "sender" mest turister, sølv og bronse tar Russland og Storbritania. Polen og Italia følger.
Turistindustri er viktig for landet - den utgjør nemlig ca 7 % av statsbudsjettet. I bransjen jobber 370.000 mennesker (fulltidsjobb).