tirsdag 2. juli 2013

Franz Kafka: 130 års jubileum

Den verdensberømte jødiske forfatteren ble født 3. juli 1883 i Praha.
Hele sitt liv bodde han for det meste i Praha, jobbet som jurist for et forsikringsselskap og skrev i sin fritid (på tysk); mest berømt er fortellingen Forvandlingen og romanene Prosessen og Slottet. I anledning 130 års jubileum finner det sted flere arrangementer i Praha; bl. a. sendte radiostasjonen VLTAVA en hel "Helg med Kafka" og Posten utga et nytt frimerke med Kafkas portrett.