mandag 29. juli 2013

grønt lys for abortpillen

Også i Tsjekkia ble abortpillen tillatt og forventes å bli tilgjengelig i oktober - november.
En viss restriksjon finnes det allikevel: det er kun sykehus som skal ha lov til å skrive ut resepter.