mandag 6. juli 2015

Jan Hus - 600 år siden

Den 6. juli 1415 ble Jan Hus henrettet i den sveitsiske byen Konstanz - brent på bålet.
Tsjekkisk prest og lærd mann Jan Hus prøvde å reformere og forbedre kirken omtrent 100 år før Martin Luther. Hus ble snart meget populær i Tsjekkia, men holdningene og ideene hans ble uakseptable for kirkens ledelse, og på konsilet i Konstanz ble Hus dømt til døden for kjetteri. Den tsjekkiske kirkereformatoren er fortsatt meget populær i landet sitt og oppfattes som martyr som offret sitt liv for sannhet.