lørdag 14. juli 2007

Hollywood krever mer

De siste 10 - 12 årene har Tsjekkia blitt til et paradis for utenlandske filmprodusenter. Nå ser det ut at andre - billigere - land skal overta.
Filmer som Casino Royale, Van Helsing, Hannibal Rising og Narnie ble laget i Tsjekkia. Utenlandske filmselskaper setter pris på høyt utviklet teknisk bakgrunn, kvalifiserte medarbeidere og unike historiske eksteriører. Både Hollywood og andre store filmstudioer har nå begynt å foretrekke andre land i sentralt og øst- Europa som er villig til å tilby penger - i form av betydelig skattelettelse. (HN)