mandag 2. juli 2007

Pensjonater i Bayern blir tsjekkiske

Mange små hoteller og pensjonater i Bayern, på den tyske siden av grensa mellom Tsjekkia og Tyskland, får nå nye - tsjekkiske - eiere.
Økende interesse blant tsjekkere har flere grunner, viktigst er priser som er ca en tredjedel lavere enn i det tsjekkiske Šumava fjell noen få km fra grensa. Driftskostnader - elektrisk strøm, forsikring, TV-avgift o.l. - er riktignok fortsatt høyere i Tyskland, men forskjellen blir mindre med tiden. (HN)