lørdag 14. juli 2007

Mobiltelefoner i Tsjekkia

Det fins i alt tre mobiloperatører i Tsjekkia og de har klart å dekke med mobilsignalet opptil 97 pst. av landet og dermed 99 pst. av befolkningen.
De "hvite steder" er ikke bare fjellområder, skog og små, relativt isolerte bygder - merkelig nok også store moderne bygninger midt på store byer; årsaken er at arkitekter ofte ikke tenker på hva mobilsignalet trenger og velger byggematerialer som hindrer det i å spre seg. Da blir det nødvendig å dekke slike steder individuelt. (HN)