mandag 1. september 2008

Jan Palach, Arthur Honegger og filharmonikere

I januar 2009 blir det 40 år siden studenten Jan Palach brente seg ihjel som protest mot den sovjetiske okkupasjonen av Tsjekkoslovakia. Tsjekkiske filharmonikere skal hedre hans minne med et stort prosjekt.
Tsjekkisk filharmonisk orkester sammen med et annet symfoniorkester, et sangkor på 80 medlemmer, et barnesangkor på 40 medlemmer, fem solister og fem skuespillere skal framføre det dramatiske oratoriet "Jeanne d*Arc på bålet" av Arthur Honegger.