mandag 1. september 2008

Nederlendere til Tsjekkia

Det bosetter seg tusener av innvandrere i Tsjekkia. De fleste kommer østfra (Ukraina, Russland, Vietnam), men nå begynner det å komme folk fra Nederland.
Nederlendere flytter hit med hele familier; de kjøper seg både hus og tomter i Tsjekkia og mange av dem har startet virksomhet som selvstendig næringsdrivende. Totalt har ca 600 nederlendere bosatt seg i Tsjekkia. På enkelte steder, der flere nederlandske barn bor, skal tospråklige skolesklasser åpnes.