fredag 19. september 2008

München-avtalen: 70 år

Snart blir det 70 år (29. september 1938) siden avtalen i München ble inngått mellom Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland som resulterte i at Tsjekkoslovakia mistet 1/3 av sitt areal.
I München handlet de fire landene om oss, men uten at noen tsjekkoslovakisk representant hadde blitt invitert. Stormaktene valgte å tvinge Tsjekkoslovakia til å utlevere "Sudetenland" til Tyskland, dvs. grenseområdet der mesteparten av befolkningen var tyskere. Både Storbritannia og Frankrike argumenterte for at dette skulle få Hitler til å stoppe sine krigsplaner.