onsdag 18. november 2009

20 år etter - oppsummering

Nå er feiringen av kommunismens fall over, vi fikk høre flere høytidelige taler av både tidligere og nåværende politikere.
Hva er det nå folk syns: først og fremst, de aller fleste lengter ikke tilbake til det gamle systemet. De øvrige tall virker imidlertid mindre optimistiske: 88 % er misfornøyd med den aktuelle politiske situasjon i Tsjekkia, derav 43 % sterkt misfornøyd. Bare 14 % syns at landet utvikler seg i en bra retning, mens 46 % mener at kursen går i feil retning og ifølge 40 % mangler landet vårt enhver form for (hvilken som helst) kurs, mål eller visjon. 45 % finner sitt liv bedre enn før 1989 mot 39 % som mener det motsatte (18 % vet ikke eller syns at deres situasjon ikke har endret seg).
kilde: avisen Hospodarske noviny, 18. 11. 2009