søndag 1. november 2009

kommunismens fall - 20 år siden

Det nærmer seg et viktig jubileum: tyve år siden det kommunistiske systemet ble styrtet i Tsjekkoslovakia i 1989.
D dagen er 17. november som senere ble erklært som en høytidsdag.