fredag 23. mars 2007

10 287 189 tsjekkere

Den 31.12.2006 hadde Tsjekkia 10 287 189 innbyggere.
Ifølge statistikken er kvinner i gjennomsnitt 28,9 år gamle når de får sitt første barn. (HN)