torsdag 8. mars 2007

Månedslønn ca 6.000 NOK brutto

fikk tsjekkere i gjennomsnitt i 2006.
To tredjedeler av befolkningen tjener mindre, en tredjedel mer enn gjennomsnittslønn. Blant dem som tjener mest er eksperter i databransjen med ca 13.500 NOK pr. måned brutto. (HN)