mandag 5. mars 2007

Folk flest imot USAs radar

De fleste tsjekkere vil ikke ha radaranlegg som USA ønsker å opprette i Tsjekkia.
Ifølge den nyeste meningsmålingen er 61% (ifølge STEM) - 70% (ifølge CVVM) av tsjekkisk befolkning imot det planlagte amerikanske radaranlegg mens kun 25% stiller seg positivt til det. 73% ønsker at saken blir avgjort i en folkeavstemning.
Den andre delen av USAs militæranlegg som inkluderer raketter, skal plasseres i Polen.
(CTK)