torsdag 15. mars 2007

Leger på flyttefot

Tsjekkiske leger flytter til utlandet og blir erstattet av slovakene.
Hvert år flytter over 400 leger fra Tsjekkia til først og fremst Tyskland og Storbritannia, fra Slovakia kommer det derimot ca 300 leger pr. år til Tsjekkia. I sistnevnte tilfelle fins ingen språkbarriere - tsjekkisk og slovakisk står svært nær hverandre. Grunnen til all den bevegelsen er legenes ønske å tjene bedre enn hjemme og få jobbe med mer moderne utstyr og apparater. (HN)